สาระทันกาล

ค่ายเรียนรู้คิดทำนำปัญญา เปิดรับสมัครสำหรับ เด็กอายุ 1.6 - 4 ปี ทั้งนักเรียนภายใน และบุคคลภายนอก เริ่มเรียน วันที่ 1 - 26 เม.ษ. 62 เวลา 8.00 - 14.30 น. ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ งานศิลปะ และเรียนรู้วิถีพอเพียง ทดลองทำการเกษตร คัดแยกขยะ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 081-303-2111 #สยามสามไตร #กิจกรรมต้อนรับปิดเทอมในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

ค่ายกีฬา เปิดรับสมัครสำหรับ เด็กอายุ 8 - 9 ปี ทั้งนักเรียนภายใน และบุคคลภายนอก เริ่มเรียน วันที่ 1 - 26 เม.ษ. 62 เวลา 8.00 - 14.30 น. พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สร้างความแข็งแรง ให้กับร่างกาย ให้พัฒนาอย่างสมวัย ฝึกฝนทักษะด้านการกีฬา กฏกติการแข่งขัน รู้แพ้ชนะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 081-303-2111 #สยามสามไตร #กิจกรรมต้อนรับปิดเทอมในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ค่ายดนตรี เปิดรับสมัครสำหรับ เด็กประถม 1 - 3 เปิดรับนักเรียนภายใน และบุคคลภายนอก เริ่มเรียน วันที่ 18 - 29 มี.ค. 62 เวลา 9.00-12.00น. ค่ายดนตรี ช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของลูกรัก ผ่านเสียงเพลง การฟัง การร้องโน้ต การเรียน และทฤษฎีดนตรี เสริมประสบการณ์ดนตรีใหม่ให้กับเด็กและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 081-303-2111 #สยามสามไตร #กิจกรรมต้อนรับปิดเทอม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ค่ายอดทน ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เปิดรับสมัครสำหรับ เด็กอายุ 8 -10 ปี เปิดรับนักเรียนภายใน และบุคคลภายนอก ค่ายอดทนฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ การสังเกตุ ความอดทน โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ พาศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย วัด วัง และสถานที่ต่างๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทย ในประวัติศาสตร์ เริ่มเรียน วันที่ 1 - 26 เม.ษ. 62 เวลา 8.00 - 14.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 081-303-2111 #สยามสามไตร #กิจกรรมต้อนรับปิดเทอมในภาพอาจจะมี ข้อความ

กิจกรรม Play group เปิดรับสมัครสำหรับ เด็กอายุ 1.6 - 3.2 ปี จัดกิจกรรม ทุกวัน อังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 9.30 - 11.30 น. โทรสำรองที่นั่งก่อนเข้าทำกิจกรรม หลักสูตรกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ลูกรัก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคม ก่อนวัยอนุบาล โรงเรียนสยามสามไตรจะมุ่งเน้นเสริมสร้างพัฒนาการ และทักษะของลูกรัก ด้านกระบวนการ Active Learning มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และกิจกรรมเสริมที่สอดแทรก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 081-303-2111 #สยามสามไตร #กิจกรรมต้อนรับปิดเทอมในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ


#ค่ายสยามสามไตรช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 - 24 เมษายน 2562 โรงเรียนสยามสามไตร ยินดีต้อนรับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น และผู้ปกครองทุกท่าน >>ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแรกของเราเริ่มขึ้นแล้วคะ ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ สอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้วิถีพอเพียง พัฒนาการเล่นดนตรีไทย มีมานะอดทน น้ำใจนักกีฬา และประวัติศาสตร์ชาติไทย คอยติดตามลูกๆกันนะค่ะ #โรงเรียนสยามสามไตร #กิจกรรมต้อนรับปิดเทอม #ค่ายเรียนรู้คิดทำนำปัญญา #ค่ายกีฬา #ค่ายอดทน #ค่ายดนตรีไทย ขอแสดงความนับถือ ธุรการฝ่ายการจัดการ

ในภาพอาจจะมี 5 คนผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักเร ียนทุกระดับชั้น และผู้ปกครอง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้งเข้าแถวเคารพธงชาติทุกระดับ ชั้น


ในภาพอาจจะมี 8 คนคณะครู และนักเรียนร่วมกันสวดมนต์ แผ่เมตตา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปแนะนำทีมงานคณะครูผู้ดูแลนั กเรียนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปแนะนำทีมงานคณะครูผู้ดูแลกิ จกรรม

ในภาพอาจจะมี 2 คนเด็กๆ เต้นประกอบเพลงออกกำลังกายส ร้้างความสนุกสนามก่อนเข้ากิจกรรมตามกลุ่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งเด็กเล็กเตรียมอนุบาลทำกิจก รรมล้อมวงทักทาย


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้งประถม๑กับกีฬาฟุตบอล


ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนประถม๑กับกีฬาบาสเก็ตบอล


ในภาพอาจจะมี 4 คนประถม๓ศึกษาเรื่องเครื่องดน ตรีไทย 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่มประถม๒ ศึกษาแผนที่ประเทศไทย เพื่อตามรอยประวัติศาสตร์ชา ติไทย


#เรียนผู้ปกครองทุกท่านทราบ โรงเรียนสยามสามไตรมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก จึงจัดการอบรมพัฒนาครู ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 เรื่องนวัตกรรมการสอนระดับอนุบาล โดย คุณคานีน่า นอยเฟล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กจากประเทศอิสราเอล ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมเล่นน้ำ - เล่นทราย ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และบทบาทในการเข้าสังคมตามกฎ - กติกา 2.หลักเกณฑ์การสังเกตเด็กเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเด็กให้ถูกทาง 3.เกมนำปัญญา ใช้เกมผนวกกับวิชาการเรียนการสอน เพื่อฝึกฝน ให้เด็กได้พัฒนา ขอแสดงความนับถือ ธุรการฝ่ายการจัดการ #โรงเรียนสยามสามไตร #รู้จักตนเองเรียนรู้รอบตัวมีจริยธรรมนำความสามารถสู่ความสุข #วิถีไทยวิถีธรรมวิถีพุทธในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม


โรงเรียนสยามสามไตร เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชูวัฒนธรรมไทย สืบสานรากแก่นแห่งการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย “ยุวชนคีตศิลป์” ครั้งที่ ๑๒ โดยคณะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ ประถม ๑ - ๖ ร่วมด้วยศิษย์เก่าและศิลปินรับเชิญ รวมกว่า ๑๕๐ ชีวิต วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง 🇹🇭️ กราบขอบพระคุณประธานในพิธี หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร (บุพการีของโรงเรียน) และคุณกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานจัดงาน หม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี (ผู้อำนวยการ) ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ครูสุวิทย์ สาฤกษ์ ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์ ครูอิษฎา ภัทรปรีชาวิทย์ ครูสุดาพร จินตนากูล แสดงนาฏศิลป์ ขับร้อง และบรรเลงดนตรีไทย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ศิลปินรับเชิญพิเศษ ครูวุฒิชัย จรุงกลิ่น (ครูต่าย) ครูพชร ธารีเพียร (ครูน๊อต) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัค โมกขศักดิ์ และคณะ ศิษย์เก่ารับเชิญ นายปฏิพล แซ่ลี้ (ซอสามสาย) นายวีรเศรษฐ์ อรัญวัฒน์ (หนุมาน) ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ กัลยาณมิตรผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน ตลอดจนผู้ปกครองบุคคลสำคัญผู้ให้ความร่วมมือในการฝึกสร้างยุวชนคีตศิลป์ตัวน้อย เป็นกำลังใจสำคัญให้งานครั้งนี้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จร่วมกันของครอบครัวสยามสามไตร 😊🙏 ขอปรบมือด้วยความชื่นชมอย่างยิ่ง ในความสามารถอันน่าทึ่งของเด็กๆ ทุกคน ณ ที่นี้ 👏👏👏😃😃😃 #สุดยอดเด็กไทย #โรงเรียนสยามสามไตร #วิถีไทย #วิถีพุทธ #วิถีธรรมชาติ #ตามรอยพระอัจฉริยภาพ #ดนตรีไทย #ยุวชนคีตศิลป์ #เอกลักษณ์ความเป็นไทย #ศาลาเฉลิมกรุง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 2 คน, อาหาร ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และกำลังเต้นในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 10 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และฝูงชนในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความโรงเรียนสยามสามไตร ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คุณศิริชัย รักซื่อ (ฝ่ายวิชาการ) และคุณสำรอง มีแก้ว (หัวหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านกร่าง) ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เดินป่า ปีนเขา ศึกษาธรรมชาติในเส้นทางพิเศษ เพื่อให้ได้ชมการติดตั้งกล้องดักจับภาพสัตว์ป่า ได้รับความรู้และเห็นการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่เคยมีบุคคลภายนอก (โดยเฉพาะเด็กๆ) ได้ชมมาก่อน นับเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยิ่ง ขอขอบคุณอีกครั้ง ณ ที่นี้ 🙏️😊 ชมรมรสนิยมธรรมชาติ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 6 วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านกร่างแค้มป์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 🇹🇭️ #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คน #ชมรมรสนิยมธรรมชาติ #โรงเรียนสยามสามไตรไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, โทรศัพท์, หมวก และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้, รองเท้า, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, หมวก, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, หมวก, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ชมรมรสนิยมธรรมชาติ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 6 วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 นำคณะครูและนักเรียนศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นำโดยอาจารย์พรเลิศ ละออสุวรรณ ดร.ธีระพล ภิรมย์ และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คน #ชมรมรสนิยมธรรมชาติ #โรงเรียนสยามสามไตรในภาพอาจจะมี 3 คน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, กล้อง และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, เด็ก, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 4 คน, ต้นไม้, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 ก.พ. ของทุกปี สยามสามไตรจึงจัดงาน "วันนักประดิษฐ์สยามสามไตร" เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา เป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” อีกทั้งเป็นการดำเนินตามรอยพระอัจฉริยภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความสนใจในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต สังคม และโลก 🇹🇭️😃 #วันนักประดิษฐ์ #ตามรอยพระอัจฉริยภาพ #พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 3 คน

#ชมรมรสนิยมธรรมชาติ โรงเรียนสยามสามไตร ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 นำนักเรียนและครอบครัว ศึกษาธรรมชาติทุ่งโปรงทอง ระบบนิเวศป่าชายเลนปากน้ำประแส ดูนกอพยพ ล่องแพเปียก นอกจากนี้ยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ลงมือทำขนมหวาน ของดีเมืองประแส โดยได้รับความเมตตาจากวิทยากรท้องถิ่น อาทิ บ้านชานสมุทร โฮมสเตย์ฯ และร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์ โดยมีวิทยากรรับเชิญกลุ่มรักษ์เขาชะเมานำศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง ณ ที่นี้ 😊🙏🇹🇭️ #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คน #อนุรักษ์ธรรมชาติในภาพอาจจะมี มหาสมุทร, ท้องฟ้า, แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, น้ำ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี นก, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, กล้อง และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ชายหาด, รองเท้า, มหาสมุทร, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และอาหารในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ดอกไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง และอาหารในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังรับประทาน, กำลังนั่ง, กำลังยืน, เด็ก, หมวก, อาหาร และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 27 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง


วันที่ 24 มกราคม 2562 คุณสุชัย จงเจียมดี รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) วิทยากรรับเชิญเมตตามาให้ความรู้เรื่อง “จักรยาน ระบบจราจรของการขี่จักรยาน ประวัติ ส่วนประกอบ และการดูแลรักษาจักรยาน” แก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2, 3 และประถมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมชั้น 4 และบริเวณสนามหญ้า โรงเรียนสยามสามไตร การเรียนรู้เรื่องจักรยานเป็นหนึ่งในเนื้อหาการเรียนขององค์ความรู้ที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง “ธัมมะ ธรรมชาติ และวิวัฒน์วิทยาการ” 🇹🇭️😊 สยามสามไตรขอขอบพระคุณท่านวิทยากร และ ขสมก. เป็นอย่างสูงในความเมตตาสนับสนุนเยาวชนไทยให้ดำเนินตามรอยพระอัจฉริยภาพในหลวง ร. ๙ และ ร. ๑๐ มา ณ ที่นี้ 🙏️🚴‍♂️🚴‍♀️ #ปั่นจักรยาน #ตามรอยพระอัจฉริยภาพในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังขี่จักรยาน, จักรยาน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, จักรยาน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, จักรยาน และสถานที่กลางแจ้ง

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาเรือใบ โรงเรียนสยามสามไตร ในการคว้ารางวัลจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท Optimist รายการ Children’s Day Race 2019 ณ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 🇹�🏆 �️
ผลการแข่งขัน
ด.ญ. คลอขวัญ วิสุทธิประภานนท์ (อิ๊มอิ่ม) ประถม 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ. ฐิตารีย์ วีระศิลป์ (ปลาการ์ตูน) ประถม 5 ลำดับที่ 4
ด.ช. เอมอน จรณ์ โอนีล (เอมอน) ประถม 5 ลำดับที่ 5
ด.ญ. ธัญนิชา ศิลป์สัมฤทธิ์ (นิชา) ประถม 4 ลำดับที่ 7
ด.ญ. อริสรา รัศมีมาศ (เหนือ) ประถม 5 ลำดับที่ 10
#กีฬาเรือใบ #ตามรอยพระอัจฉริยภาพ #วันเด็กแห่งชาติ #กีฬาเป็นยาวิเศษ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ

เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562 โรงเรียนสยามสามไตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย โดยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมรู้โลก เป็นตัวแทนไปร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีถวายสักการะพระบรมรูปของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพ่อขุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 🇹🇭️🙏 #วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช #วันครูสยามสามไตร
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน


เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนสยามสามไตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย โดยร่วมถวายสักการะต่อหน้าภาพพระบรมรูปของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และศิลาจารึกจำลอง 🇹🇭️🙏 #วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช #วันครูสยามสามไตรในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน


วันที่ 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง และสร้างสรรค์มรดกด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังประดิษฐ์คิดค้นอักษรไทยขึ้น ให้ชนรุ่นหลังได้ใช้จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นวันที่ 17 มกราคม จึงเป็นเสมือนวันครูแห่งสยามสามไตร เพื่อได้ระลึกถึงพระคุณของท่าน และได้สักการะ... พ่อขุนรามคำแหง ผู้เป็นครูของชาวไทยทั้งปวงในภาพอาจจะมี 1 คน

เด็กๆ สามารถพาเมืองไทย ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ" สาส์นถึงเด็กไทย จาก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 🙏 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 🇹🇭️ #วันเด็กแห่งชาติ #เด็กไทยต้องมีวินัยในภาพอาจจะมี ข้อความ


ปิดท้ายงาน “เด็กดี เด็กขยัน เด็กกล้า เด็กเก่งสยามสามไตร” วันที่ 11 ม.ค. 2562 ด้วยการละเล่นเตย แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา สยามสามไตรขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานและร่วมเปิดร้านอาหาร ขนมต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเด็กๆ ในวันนี้ 🇹🇭️🙏😃 #วันเด็กแห่งชาติ #เด็กไทยในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, สนามบาสเก็ตบอล, รองเท้า, เด็ก และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, เด็ก และสนามบาสเก็ตบอลในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สนามบาสเก็ตบอล, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง


หม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี ผู้อำนวยการ มอบทุนการศึกษาแก่พี่ป๊อบ ชูศิษฏ์ ปัญจมาลา นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ศิษย์เก่าสยามสามไตร รุ่นที่ 2 เพื่อร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พี่ป๊อป ในการเตรียมตัวฝึกซ้อมมุ่งสู่การแข่งขันโอลิมปิกในปี 2020 🇹🇭️😃🏆🥇 งาน “เด็กดี เด็กขยัน เด็กกล้า เด็กเก่งสยามสามไตร” วันที่ 11 ม.ค. 2562 เนื่องใน #วันเด็กแห่งชาติ #นักกีฬาทีมชาติไทย #กีฬาเรือใบ #ตามรอยพระอัจฉริยภาพในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก


งาน “เด็กดี เด็กขยัน เด็กกล้า เด็กเก่งสยามสามไตร” วันนี้ 11 ม.ค. 2562 ช่วง 3 ครูพลอย โปษะกฤษณะ ตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบรางวัลแก่ศิษย์ปัจจุบัน ได้แก่ รางวัลเด็กดี รางวัลเด็กขยัน รางวัลเด็กกล้า และรางวัลเด็กเก่งสยามสามไตร 🇹🇭️😃👏 #วันเด็กแห่งชาติ #การละเล่น #เด็กไทยในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และข้อความในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน


ขอบคุณพี่ๆ ศิษย์เก่าทุกคนที่มาร่วมงาน “เด็กดี เด็กขยัน เด็กกล้า เด็กเก่งสยามสามไตร” วันนี้ 11 ม.ค. 2562 เป็นทั้งแบบอย่างที่ดีในการฝึกฝนตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ ศิษย์ปัจจุบันได้ก้าวตาม ได้แก่
1) พี่การ์ตูน วีรเศรษฐ์ อรัญวัฒน์ - นักแสดงโขน
2) พี่ป๊อบ ชูศิษฏ์ ปัญจมาลา - นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย
3) พี่เอเจ ศุภณัฐ ปิติตระกูล - นักกีฬาเรือใบ
4) พี่ศน ศศกมล ปัญจมาลา - นักแสดง นางแบบ

ศิษย์เก่า และนักเรียนมัธยมรู้โลกสยามสามไตร

1) พี่ปัณ ปัณณทัต ตั้งบวรพิเชฐ - นักกีฬาปิงปองทีมชาติไทย
2) พี่ภาม เอมระดี - นักดนตรีสากล (กลอง)
3) พี่ปราณ ลีลาภาณุมาศ - นักดนตรีสากล (เชลโล่) สยามสามไตรขอชื่นชมและแสดงความยินดีในความสำเร็จของศิษย์เก่าทุกคนอีกครั้ง ณ ที่นี้ 🇹🇭️😃🥇🏆 #วันเด็กแห่งชาติ #ศิษย์เก่าสยามสามไตร #นักกีฬาทีมชาติไทย
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง


งาน “เด็กดี เด็กขยัน เด็กกล้า เด็กเก่งสยามสามไตร” วันนี้ (11 ม.ค. 2562) ช่วง 2 เปิดเวทีต้อนรับพี่ๆ ศิษย์เก่า เพื่อชื่นชมยินดีในความสามารถและความสำเร็จจากความตั้งใจฝึกฝนตนเอง เชิดชูในความเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน ️🥇🏆😃🇹🇭️ #วันเด็กแห่งชาติ #เด็กไทย #เยาวชนไทยในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้าในภาพอาจจะมี 1 คนงาน “เด็กดี เด็กขยัน เด็กกล้า เด็กเก่งสยามสามไตร” วันนี้ (11 ม.ค. 2562) ช่วง 1 เปิดเวทีให้น้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 2 แสดงความสามารถในชุดรำอธิษฐาน 🇹🇭️😊 #วันเด็กแห่งชาติ #เด็กไทยในภาพอาจจะมี 4 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และรองเท้า

เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ สยามสามไตรจัดงาน “เด็กดี เด็กขยัน เด็กกล้า เด็กเก่งสยามสามไตร” วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2562 โดยช่วงเช้าจัดให้เด็กๆ ได้ทำบุญร่วมกัน ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดธรรมมงคล นำโดยพระอาจารย์ประหยัด ธัมมธีโร เด็กๆ ได้ใส่บาตร นั่งสมาธิ ฟังธรรม และรับพรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงอีกครั้ง ณ ที่นี้ 🙏🇹🇭️ #วันเด็กแห่งชาติ #เด็กไทยในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป


บรรยากาศการงานนิทรรศการนำเสนอร่องรอยการเรียนรู้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพรรณพืชสยามสามไตร องค์ความรู้ที่ 3 ปีการศึกษา 2561 “ธัมมะกับธรรมชาติ” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เวที 1 "พงไพร สายใย แห่งชีวิต" ระดับอนุบาล 1/2, 2/1, 3/2 และประถม 2 เวที 2 "เด้งดึ๋ง แดนดิน ถิ่นไทย" ระดับเด็กเล็ก 2, ประถม 3 และ 5 เวที 3 "ใจกว้าง โลกกว้าง เดอะมิวสิคัล" ระดับเด็กเล็ก 1 ประถม 1 และ 6 เวที 4 "ท่องไพร” ระดับอนุบาล 1/1, 2/2, 3/1 และประถม 4 เวที 5 "ตามใจท่าน" ระดับมัธยมรู้โลก (มัธยมต้น) ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมชมผลงาน เป็นกำลังใจให้เด็กๆ ณ ที่นี้ 😃🇹🇭️🙏 #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คน #ธรรมชาติ #อนุรักษ์สัตว์ป่า


ในภาพอาจจะมี 10 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นพืช


บรรยากาศงานนิทรรศการนำเสนอร่องรอยการเรียนรู้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพรรณพืชสยามสามไตร องค์ความรู้ที่ 3 ปีการศึกษา 2561 “ธัมมะกับธรรมชาติ” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เวทีลานหนู โดยอาจารย์เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ (ครูธรรมชาติสยามสามไตร) ครูพลอย โปษะกฤษณะ ผู้บริหาร กล่าวความสำคัญการเรียนธรรมชาติของเด็กๆ และทางโรงเรียนได้เชิญ ดร. ศุภากร ปทุมรัตนาธาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายในหัวข้อ "ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของธรรมชาติตามวิถีสังคมเมือง" เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วย ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน อีกครั้ง ณ ที่นี้ #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คน #ธรรมชาติ #อนุรักษ์สัตว์ป่าในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน


ประมวลภาพ #ชมรมรสนิยมธรรมชาติ โรงเรียนสยามสามไตร นำนักเรียนและครอบครัวเดินทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2561 ทัศนศึกษาการทำเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ณ บ้านอีต่อง เหมืองแร่ปิล๊อก นำโดยวิทยากรรับเชิญคุณโอฬาร สันติมณีรัตน์ แห่งเหมืองแร่พัฒนากาญจน์ และเหมืองแร่ผาแป 2 สัมผัสอากาศหนาวเย็นท่ามกลางทะเลหมอก ชมทัศนียภาพ ดอกไม้ป่าและนกนานาชนิด นำโดยวิทยากร ดร.ธีระพล ภิรมย์ ณ น้ำตกจ๊อกกระดิ่น เนินช้างศึก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 🇹🇭️😃 #ทัศนศึกษา #ธรรมชาติ #ดูนก #เหมืองแร่ปิล๊อก #ประวัติศาสตร์ #ครอบครัว #ไทยเที่ยวไทย #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คนในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี ภูเขา, ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง


ประมวลภาพ #ชมรมรสนิยมธรรมชาติ โรงเรียนสยามสามไตร นำนักเรียนและครอบครัวเดินทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2561 ทัศนศึกษาการทำเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ณ บ้านอีต่อง เหมืองแร่ปิล๊อก นำโดยวิทยากรรับเชิญคุณโอฬาร สันติมณีรัตน์ แห่งเหมืองแร่พัฒนากาญจน์ และเหมืองแร่ผาแป 2 สัมผัสอากาศหนาวเย็นท่ามกลางทะเลหมอก ชมทัศนียภาพ ดอกไม้ป่าและนกนานาชนิด นำโดยวิทยากร ดร.ธีระพล ภิรมย์ ณ น้ำตกจ๊อกกระดิ่น เนินช้างศึก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 🇹🇭️😃 #ทัศนศึกษา #ธรรมชาติ #ดูนก #เหมืองแร่ปิล๊อก #ประวัติศาสตร์ #ครอบครัว #ไทยเที่ยวไทย #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คนในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สะพาน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทของพี่ป๊อป ชูศิษฐ์ ปัญจมาลา (ศิษย์เก่าโรงเรียนสยามสามไตร) และนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอบครอง จากแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยพี่ป๊อปคว้าชัยในรายการอินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส รุ่นเลเซอร์ สแตนดาร์ด 🇹🇭️😃🏆🥇 โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันดังกล่าว ณ ห้องประชุมกานดาฮอลล์ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต กะตะ ภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2561 การแข่งขันครั้งนี้มีเรือใบใหญ่ใหญ่ประเภทคีลโบตและมัลติฮัลล์จากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน 71 ลำ และเรือใบเล็กในรายการ'อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส 97 ลำ รวมทั้งหมด 168 ลำ 😃 ขอขอบคุณที่มา: Phuket King's Cup Regatta - Official Winners of 32nd Phuket King’s Cup Regatta 2018 #ChusittPunjamala #Winner #LaserStandardClass #เรือใบ #ตามรอยพระอัจฉริยภาพ ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม


ภาพกิจกรรมตลาดศิลปาชีพสยามสามไตร ถวายพ่อของแผ่นดิน  (ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์)” รายได้นำมอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  ครั้งที่ ๑๔😇😃
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 3 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็กภาพบรรยากาศงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย หม่อมหลวงพูนแสง ลดาวัลย์ สูตะบุตร ประธานพิธีต่อด้วยกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก" โดยมี หม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามสามไตร ปั่นนำขบวนเด็กนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ฝูงชน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวทีในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เด็กนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมกันใส่บาตร สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลลอยกระทง กับครอบครัวสยามสามไตรในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็กในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็กในภาพอาจจะมี 2 คน, เด็ก


"วิถีธรรมชาติ" หนึ่งในเอกลักษณ์การเรียนรู้ของ #โรงเรียนสยามสามไตร เพื่อปลูกฝังค่านิยมความรักในธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เชิญชมบรรยากาศการทัศนศึกษา เดินชมธรรมชาติและศึกษาชีวิตนกชนิดต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ นำโดยวิทยากร ดร.ธีระพล ภิรมย์ เมื่อวานนี้ 22 พ.ย. 2561 🇹🇭️🐦🦅🌳🌷 #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คน #วิถีธรรมชาติ #เด็กไทย #อนุบาล #ดูนก
โรงเรียนสยามสามไตร ขอขอบพระคุณ ดร.ศุภากร ปทุมรัตนาธาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รับเชิญเข้ามาให้ความรู้เชิงวิชาการแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ หอประชุมชั้น 4 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ในเรื่อง "ความสำคัญและวิกฤตการณ์ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปัจจุบันที่ส่งผลในอนาคต" เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจองค์รวมของระบบชีวิตที่เชื่อมโยงถึงกันของป่าไม้ พันธุ์พืช สัตว์ และมนุษย์ ช่วยปลูกจิตสำนึกความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ (ที่นับวันจะลดน้อยลง) สู่หัวใจของเยาวชนไทย ขอขอบพระคุณอาจารย์ศุภากร ตลอดจนกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นอย่างสูงอีกครั้ง ณ ที่นี้ 🙏🇹🇭️🌳🌺🦕🐟🐍🦅👨‍👩‍👧‍👦 #ธรรมชาติ #คนรักษ์ป่าป่ารักษ์คน #เด็กไทย #รักธรรมชาติ #ประถมศึกษาในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่มคณะโรงเรียนสยามสามไตร ค่ายต่างประเทศ หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีอัญเชิญและประดิษฐานพระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ภปร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) และ ชุด สก. (โน้ตเสียงปาฬิ) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลฮี สาธารณรัฐอินเดีย ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ณ ที่นี้ 🙏🇹🇭️😊 The First Enshrinement Edition of the Sajjhāya Tipitaka for the Republic of India 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1500 น. ณ กรุงนิวเดลฮี นายชุตินธร และ ม.ล. ปิยวรรณ คงศักดิ์ เอกอักครราชทูตไทยและภริยา ได้กรุณาให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล และคณะประมาณ 40 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้อุปภัมภ์การจัดพิมพ์ และผู้สร้างสรรค์สิทธิบัตรเลขที่ 46390 เรื่อง การแบ่งพยางค์การจัดพิมพ์อัตโนมัติในระบบดิจิทัล ตลอดจนผู้สนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกสากล ในโอกาสที่เดินทางจาริกมาเพื่อเข้ามอบพระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ภปร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) และ ชุด สก. (โน้ตเสียงปาฬิ) ชุด 80 เล่ม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียงพิมพ์ด้วย สัททอักขะระ-ปาฬิ (Pāļi Phonetic Alphabet) ในทางภาษาศาสตร์ และ สัททสัญลักษณ์ (Pāļi Notation) ในทางดุริยางคศาสตร์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระธัมมทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นชุดปฐมฤกษ์ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในพิธีมอบ คณะนักเรียนโรงเรียนสยามสามไตร ซึ่งร่วมจาริกในหลักสูตรต่างประเทศมาสังเวชนียสถาน นำโดย ม.ล. ผกามาลย์ เกษมศรี ได้แสดงการอ่านออกเสียงสัชฌายะ ในชุด ภ.ป.ร. และ ชุด ส.ก. ดังกล่าว เป็นปาฬิภาสา พระธัมมบท 10 บท พร้อมด้วยภาคแปลเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ร่วมกับข้าราชการสถานทูตไทย ณ กรุงนิวเดลฮีด้วย บันทึกภาพ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลฮี สาธารณรัฐอินเดีย การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุดนี้ เป็นการจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการสร้างโดย คุณกุลณี อิศดิสัย และ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ซึ่งผู้สนใจสามารถสืบค้นเบื้องต้นเพื่อการศึกษาทั้งภาพและเสียงได้ทาง Streaming Media ที่ sajjhaya.orgในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่มไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

 

.